Dirigenter

Vår faste dirigent er Max Mikalsen. Max er ansatt som dypmessinglærer ved Rana Kulturskole. Han kommer opprinnelig fra Rana, og er utdannet ved musikkonservatoriet i Tromsø, UiT – Norges Arktiske Universitet.


Max har spilt eufonium og trombone med oss i flere år, og overtok som korpsets faste dirigent høsten 2018.Vår prosjektdirigent for NM er Reid Gilje. Reid er en allsidig musiker med bakgrunn som kornettist fra Stavanger Brass Band, Krohnengen Brass Band, Norges Nasjonale Ungdomskorps og H.M.Kongens Gardes Musikkorps, og som flygelhornist i Norges Ungdoms Brassband og Eikanger-Bjørsvik Musikklag.


Reid Gilje har dirigentutdanning fra Griegakademiet og har dirigert flere av de beste brassbandene i Norge og i England og flere av forsvarskorpsene i Norge. I tillegg blir han mye brukt som instruktør på seminar og sommerkurs landet rundt.


Siden 2008 har Reid Gilje ledet Mo Hornmusikk på NM Janitsjar, og også gjennomført en del andre prosjekter med korpset